Blogolj!

Ingyenesen jóllakó óvodás

2015.08.23.
CSVM

Azt azért úgy szeretem, amikor szociális érzéketlenséggel vádolják a kormányt és előszeretettel hozakodnak elő a demagógia csúcsával, a lélegeztető gépekkel. Nem tagadom, arra is szükség van. De! De, ha a számok sűrűjében megmerítkezünk egy picinykét, akkor éppen annak ellenkezőjével szembesülünk, ami a vádakban megjelenik.

Az Orbán-kormány igenis érzékeny szociálisan.

2015. szeptember 1-jétől a kötelező óvodába járás korhatára 5 helyett 3 éves életkorra módosult és ennek megfelelően ugyanezen naptólelrendelték az óvodai, továbbá a bölcsődei gyermekétkeztetés jogosulti körének jelentős kibővítését.Az, hogy további mintegy 15 ezer gyermek kerül bevonásra az óvodai nevelésbe (e számból már levonásra kerültek azok, akik várhatóan felmentést kapnak majd), már önmagában is azt eredményezi, hogy ezek a gyermekek napjában háromszori étkezésben részesülhetnek az intézményen belül.

De beszéljünk a számok nyelvén, a számok ugyanis nem hazudnak. Jelenleg az óvodások 98 százaléka, azaz 316 ezer gyermek jut étekhez az óvodában, míg a bölcsődések 81 százaléka, azaz 26 ezer apróság tud étkezni az intézményben. Ez együttesen 342 ezer étkezésre jogosult gyermeket jelent összesen a bölcsikben és óvodákban. Ennek jelenleg mintegy negyede (27%), 92 ezer szociálisan rászoruló, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult családban élő gyermek ingyenesen, míg a rászorulónak nem minősülő, de három- vagy többgyermekes családban élő, vagy súlyosan beteg/fogyatékos gyermekek, kb. 54 ezer fő (16%) pedig féláron

Azaz, ezen szörnyen antiszociális kormányzás alatt most 146 ezer gyermek (a bölcsődébe és óvodába járók 43 százaléka!) szülei részesülnek valamilyen kedvezményben. A fennmaradó 197 ezer – nem nagycsaládos háztartásban élő, nem rászoruló és nem beteg/fogyatékos – gyermek szüleinek (57%) pedig jelenleg teljes árat kell fizetniük az étkezésért.

Ám szeptember elsejétől ez is változik. Az ingyenes étkezés lehetőségét – az eddig is jogosult szociálisan rászorulókon kívül – az alábbi, mintegy 230 ezer fős létszámú körre is kiterjesztik:

- az eddig féláron étkező nagycsaládban élő vagy súlyosan beteg/fogyatékos gyermekre (54 ezer fő),

- azokra a gyermekekre, akik családjában az egy főre eső havi nettó családi jövedelem nem haladja meg a nettó minimálbér 130 százalékát, 89.408 Ft-ot (160 ezer fő). Ezt önbevallásos alapon fogják eldönteni.

- A fentiekhez hozzá kell még számolni az óvodáztatási korhatár 3 évre módosítása miatt (a felmentéseket is beleszámolva) az étkeztetettek körébe újonnan bekerülő kb. 15 ezer gyermeket, akiknek túlnyomó része szintén ingyenesen étkezhet majd. 

Ennek alapján a bölcsődében, óvodában étkezést igénybevevő gyermekek száma a jelenlegi 343 ezerrőlszeptembertőlvárhatóan 358 ezer főre, ezen belül az ingyenesen étkezőké 92 ezerről kb. 321 ezer főre – ténylegesen a mostani három és félszeresére –, arányuk 27%-ról 90%-ra emelkedik. 

Ezután így az eddigi 197 ezer gyermek helyett már csak kb. 37 ezer gyermek szüleinek (10%) kell továbbra is – teljes árat – fizetniük az étkezésért. (Vagyis azoknak, akik háromnál kevesebb gyermeket nevelnek, akik gyermeke nem beteg/fogyatékos, és akiknél az egy főre jutó nettó családi jövedelem meghaladjaa 89.408 Ft-os összeget.) 

A gyermekek megoszlása jogosultsági alapon a következő:

a) Egészségi vagy családi állapot alapján, jövedelemtől függetlenül (beteg, fogyatékos, nagycsaládos): eddig féláron, szeptembertől ingyen étkezhet, arányuk 16%.

b) Jövedelmi alapon:

    - szociálisan rászoruló (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül): eddig is és ezután is ingyen étkezhet, arányuk 27%

    - nem minősül szociálisan rászorulónak, de a család egy főre eső havi nettó jövedelme a minimálbér 130%-át nem haladja meg: eddig teljes árat fizetett, ezután ingyen étkezhet, arányuk 47%

   - a család egy főre jutó jövedelme a minimálbér 130%-át meghaladja: eddig is és ezután is fizetnie kell az étkezésért, arányuk 10%. 

Intézményi gyermekétkeztetésre idén kétszer akkora összeget, 29 Mrd Ft helyett 58 Mrd Ft-ot fordít a kabinet, mint 2010-ben, és a szociális nyári gyermekétkeztetés támogatását is 25 százalékkal, 2,4 Mrd Ft-ról 3 Mrd Ft-ra emelték az elmúlt öt év alatt. 2016-tól a teljes gyermekétkeztetésre fordított összeg már 71,7 Mrd Ft lesz, ami közel 18%-os emelkedés a 2015-ös előirányzathoz képest, és nem kevesebb, mint két és félszerese a 2010. évi összegnek.

A könnyítés idén szeptembertől 3,5 Mrd Ft, 2016-ban 12-13 Mrd Ft megtakarítást jelent az érintett családok, vagyis az óvodás, bölcsődés gyermekek közel kétharmadának szülei számára a jelenlegi helyzethez képest. Így aki eddig teljes árat fizetett, gyermekenként havi 7-10 ezer Ft közötti összeget spórolhat meg, a korábban 50%-os kedvezményre jogosultak pedig ennek a felét. A költségvetés ugyanakkor jövőre 11,4 Mrd Ft támogatást biztosít az intézményfenntartók részére a bővítéshez, melyből 9,4 Mrd Ft az önkormányzati, 2 Mrd Ft pedig az egyéb fenntartókat illeti meg. 

Talán ezt el kellene ismernie az örök-kritikusoknak is. Vagy előrukkolni hasonló számokkal nyolcéves kormányzásuk idejéről…

Nehéz lesz.

 

TÁBLÁZAT:

 

Jogosulti kör

Gyermekétkeztetés térítési feltételei

Jelenleg

2015. szeptember 1-től

Bölcsőde, óvoda,

általános iskola

Középiskola

Bölcsőde, óvoda

Általános iskola, középiskola

RGYK-ban részesülő gyermekek

ingyenes

50%-os kedvezmény (félárú)

ingyenes

nincs változás

Nagycsaládosok (3 v. több gyermek),

tartósan beteg v. súlyosan fogyatékos gyermekek

50%-os kedvezmény (félárú)

50%-os kedvezmény (félárú)

ingyenes

fentieken kívüli egy- és kétgyermekes családok, ahol az egy főre jutó nettó jövedelem a nettó minimálbér 130%-a (2015-ben 89 408 Ft) alatt van

térítésköteles

térítésköteles

ingyenes

fentieken kívüli egy- és kétgyermekes családok, ahol az egy főre jutó nettó jövedelem a nettó minimálbér 130%-át (2015-ben 89 408 Ft) meghaladja

térítésköteles

térítésköteles

térítésköteles

 

Címkék: Orbán Viktor

Ezeket a cikkeket olvastad már?